Добри истории

В този раздел може да се запознаете с работещи модели на интеграция във всяка една от четирите основни области на интерес на проекта: предучилищно, начално и средно образование, здравеопазване, градоустройство и създаване на възможности за трудова заетост. Представените практики се изпълняват успешно от години в различни региони на България. Тук са представени модели, прилагани в община Тунджа, Пловдив, Пещера, Дупница, Кюстендил. Вижте ги по-долу и ги споделяйте.  

ИНСТАФОТО с Вера Гоцева

Срещнахме ученици от различни етноси и училища в работилница по мобилна фотография

Десегрегацията в България

Откъде тръгва десегрегацията в България и какви са резултатите две десетилетия след започването й

Да мечтаеш

Росен Богомилов се е посветил на каузата за десегрегация и е заместник-директор на училище

Чудото Тунджа

Как община Тунджа отваря широко вратите за всички деца и постига под 1% отпадане от училище

Заедно на чаша кафе

Фондация "Земята - източник на доходи" помага на ромски общности да развиват собствен, устойчив бизнес 

Земята - източник на доходи: Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи

Пловдивска фондация помага на местните общности да се издържат самостятелно чрез предпримачество

Здравното медиаторство – от гражданска инициатива до законодателна регламентация

Как се стигна до нормативна регламентация на позицията "здравен медиатор"

Общностен и здравен мониторинг на здравните услуги в Кюстендил

Общностен и здравен мониторинг в Кюстендил изследва как членовете на самата ромска общност оценяват здравното си състояние 

„Градоустройство – печелим всички“

Кюстендил, Пещера и Дупница решават проблема с узаконяването на ромски домове

 

Чудото Тунджа

Как община Тунджа решава успешно проблема с ранното отпадане от училище

Интеграция от първо лице: Достъп до жилища и трайна заетост

Какво още е нужно за успешна интеграция 

Интеграция от първо лице: Здравеопазване и здравно медиаторство

Здравният мониторинг в Кюстендил дава поглед отвътре на проблемите