Публикации

В този раздел ще намерите полезни практически ресурси: доклад за добри практики за интеграция на ромите, приложени на различни места в България в сферите на образованието, заетостта, жилищата и здравеопазването; анализ на практиката на съдилищата по Закона за защита от дискриминация от влизането на закона в сила; както и наръчник за механизмите за правна защита срещу различните форми на дискриминация за правни непрофесионалисти.

Как да правиш портрети и приятели

Онлайн наръчник за тийнейджъри за снимане, рисуване, организиране на акции

Report on Good Practices in Combating Discrimination Against Roma

Good practices in Roma integration in the fields of education, housing, healthcare and employment that are proven to be effective

Roma in the case-law under the Protection against Discrimination Act

An analysis of the case law under the Bulgarian equality law 14 years after its entry into force 

Добри практики за борба с дискриминацията срещу ромите България

Докладът представя примери за добри практики, насочени към премахване на системната дискриминация срещу ромите.  

Наръчник по антидискриминационно право

Наръчникът се занимава с правните аспекти на темата за дискриминацията. 

Ромите в практиката по Закона за защита от дискриминация

Текстът представлява анализ на 14-годишната практика по Закона за защита от дискриминация на всички съдилища, разглеждащи дела по него, както и на Комисията за защита от дискриминация от влизането в сила на закона през 2004 г. до края на 2017 г.