Новини

Старт на програма "Ирис" за подкрепа на деца и семейства в COVID-19 кризата

Програмата за покрепа стартира на 1 юни 2020 и е отворена за НПО

Здравните медиатори имат нужда от средства за работа при COVID-19

Националата мрeжа на здравните медиатори набира средства за лични предпазни средства и санитарни материали за ограничаване на епидемията от COVID-19

Петиция за образователна интеграция на ромските деца в българските училища

Подпишете петицията към български институции за предприемане на спешни действия за десегрегация на ромските деца в българските училища

Национална кръгла маса

Форумът обсъди успешни модели за интеграция на ромите, прилагани в различни градове в България

Инстафото: Разкажи история...в Кюстендил

Втора работилница по мобилна фотография беше организирана в Кюстендил на 19 октомври 

Инстафото: Разкажи история... в София

Курс по мобилна фотография събира заедно тийнейджъри от различни етнически групи 

Кръгла маса за добри практики за интеграция на ромите във Видин

Над 70 участници взеха участие в споделянето на добрите практики във Видин

В Сливен се проведе втората кръгла маса за добри практики за интеграция на ромите

Работещи модели за интеграция на ромите бяха представени на кръглата маса 

Кръгла маса за добри практики за интеграция на ромите в Кюстендил

Първата кръгла маса обсъди какво може да се направи за най-наболелите пробеми на ромите 

Проведе се семинарът по антидискримнационно право в Кюстендил

Над ХХ души взеха участие в семинара в Кюстендил.

В Сливен се проведе вторият семинар по антидискриминационно право в рамките на проекта READI

Тридесет души взеха участие в първия семинар по проекта READI.