За READI

Проект „Овластяване на роми за антидискриминация и интеграция: Укрепване на капацитета на регионално ниво в сферите на антидискриминационни механизми и разпространяване на добрите практики в сферата на интеграцията(READI) е проект на Българския хелзинкски комитет, сдружение „Ларго“ – Кюстендил, сдружение „Организация Дром“ – Видин и Ромска академия за култура и образование – Сливен. Проектът се изпълнява през 2018-2020 г.

Неговата цел е да насочи усилията на националните и европейските институции към разрешаване на проблемите на ромите като демонстрира работещи подходи и модели за преодоляване на пречките пред интеграцията в сферата на образованиетозаетосттажилищата и здравеопазването

Проектът направи анализ на практиката на всички съдилища, разглеждащи дела по Закона за защита от дискриминация, както и на Комисията за защита от дискриминация от влизането в сила закона през 2004 г. до края на 2017 г. Анализът е фокусиран върху дела, касаещи дискриминация въз основа на два от защитените признаци по закона - етническа принадлежност и раса. Може да изтеглите текста на анализа оттук>>

Юристи на БХК изготвиха наръчник, който се занимава с правните аспекти на дискриминацията. Стремежът беше да е на достъпен език и да насърчи търсенето на защита със средствата на ЗЗДискр и да спомогне за ефективното прилагане на този цене инструмент за защита на правата на хората в България. Вижте текста тук>>

Паралелно с наръчника, ние заснехме 14 кратки видео-урока по антидискриминация, които може да гледате тук>>

За да демонстрираме как интеграцията работи на практика и какви ползи носи на цялото общество, ние потърсихме примери за добри практики - работещи подходи и модели за преодоляване на същуствуващите пречки пред интеграцията на ромите в сферата на образованието, заетостта, жилищата и здравеопазването. Описахме ги в доклад и ги превърнахме в документални видео-разкази

Добрите истории, поместени в този сайт, показват какво става, когато ромите получат достъп до интегрирано образование, когато местните власти отворят широко вратите за образователна интеграция и инвестират в ранно детско развитие ("Чудото Тунджа") или когато малоимотни семейства получат подкрепа за достъп до земя и активи, с които да осигуряват доходи за семействата си ("Заедно на чаша кафе"). 

И най-накрая, ние събрахме ученици от различни етноси от няколко столични училища и училища в Кюстендил в работилници по мобилна фотография. Там видяхме, че децата нямат предразсъдъци и граници. "Делението го правим ние, възрастните, и е повод за се замислим", сподели за преживяването по време на форумите водещата на курса, фотографката Вера Гоцева. Вижте във видеото как децата работиха заедно. 

Накрая, подготвихме петиция за образователна интеграция, с която призоваваме институциите за спешни действия за подобряване на качеството на образованието на ромските деца и интеграгията им в българските училища. Вижтe я тук>>

 

* * *  

Проектът се съ-финансира от програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз (2014-2020). Отговорността за проекта, неговото съдържание и продукти е изцяло на Българския хелзинкски комитет и партньорските организации и по никакъв начин не може да се счита, че отразява позицията на Европейската комисия.