Видео курс

В поредица от 14 видеа Българският хелзинкски комитет въвежда зрителите в най-основните понятия и стандарти на антидискриминационното право на достъпен език. Цялата поредица образователни видеа „Защита от дискриминация“ може да гледате по-долу. Видео-уроците може да гледате на български език и в канала на БХК в Youtube.

Тема 14. Доказване по дела за дискриминация.

Тежестта на доказване при дела за защита от дискриминация

Тема 13. Как да се защитим от дискриминация?

Как да приведем правото в действие? Защита от дискриминация през съда или пред Комисията за защита от дискриминация. 

Тема 12. Специални/позитивни мерки

Специални или позитивни мерки - въведени, за да поправят съществуващо неравенство.

Тема 11. Изключения от забраната за дискриминация.

Вижте кои са изключенията от забраната за дискриминация, когато въпреки неравното третиране, не говорим за дискриминация.

Тема 10. Видове дискриминация: Дискриминация по асоциация.

"Дискриминация по асоциация" или дискриминация на свързани лица

Тема 9. Видове дискриминация: Дискриминация по предположение.

Какво ще стане ако бъдете дискриминирани, но в действителност не носите защитения признак, а извършителят само мисли, че го носите?

Тема 8. Видове дискриминация: Преследване.

"Ако подам жалба срещу шефа ми, дали няма да ме уволни?" или каква защита ползваме при оплакване от дискриминация

Тема 7. Видове дискриминация: Расова сегрегация.

Расовата сегрегация като форма на дискриминация е отделяне на нежелани групи от обществото

Тема 6. Видове дискриминация: Подбуждане към дискриминация.

Какви са елементите на подбуждане към дискриминация и какво го различава от пряката дискриминация

Тема 5. Видове дискриминация: Тормоз. Сексуален тормоз.

Какви са елементите на тормоза, нужен ли е умисъл при извършването му и защо няма нужда от сравнител

Тема 4: Видове дискриминация: Непряка дискриминация

Привидно неутрални разпоредби или практики, които могат да доведат до дискриминация

Тема 3: Видове дискриминация: Пряка дискриминация

Какво е пряка дискриминация и при кои обстоятелства е налице

Тема 2: Основни принципи на Закона за защита от дискриминация

Законът за защита от дискриминация и неговите основни принципи 

Тема 1: Какво е дискриминация? Защитени признаци

Кои са 6те основни защитени признака: пол, възраст, увреждане, раса или етнос, сексуална ориентация, религия