Добри истории

Десегрегацията в България


Процесът на десегрегация в България тръгва от Видин преди 20 години, когато 100 деца са изведени от училището в квартал "Нов път" и записани в осем централни видински училища. Зад това революционно усилие стои неправителствената организация сдружение "Организация Дром". 

Днес тези ученици са завършили средното си образование, а някои продължават в университети в България и чужбина. 

Този процес е най-значимият за ромите в последните две десетилетия, смята Донка Панайотова, председател на сдружението. Децата от интегрираните училища демонстрират 15 пъти по-добри образователни постижения в сравнение с тези от сегрегираните. Според нея, процесът на десегреграция във Видин е доказано успешен и вече необратим. От организацията апелират към държавните и общинските власти да припознаят модела и да го приложат в цялата страна.