Видео курс по антидискриминация

В поредица от 14 видеа Българският хелзинкски комитет въвежда зрителите в най-основните понятия и стандарти на антидискриминационното право на достъпен език. Цялата поредица образователни видеа „Защита от дискриминация“ може да гледате по-долу. Видео-уроците може да гледате на български език и в канала на БХК в Youtube.

Тема 1: Какво е дискриминация? Защитени признаци

Кои са 6те основни защитени признака: пол, възраст, увреждане, раса или етнос, сексуална ориентация, религия

Тема 2: Основни принципи на Закона за защита от дискриминация

Законът за защита от дискриминация и неговите основни принципи 

Тема 3: Видове дискриминация: Пряка дискриминация

Какво е пряка дискриминация и при кои обстоятелства е налице

Тема 4: Видове дискриминация: Непряка дискриминация

Привидно неутрални разпоредби или практики, които могат да доведат до дискриминация

Тема 5. Видове дискриминация: Тормоз. Сексуален тормоз.

Какви са елементите на тормоза, нужен ли е умисъл при извършването му и защо няма нужда от сравнител

Тема 6. Видове дискриминация: Подбуждане към дискриминация.

Какви са елементите на подбуждане към дискриминация и какво го различава от пряката дискриминация

Тема 7. Видове дискриминация: Расова сегрегация.

Расовата сегрегация като форма на дискриминация е отделяне на нежелани групи от обществото

Тема 8. Видове дискриминация: Преследване.

"Ако подам жалба срещу шефа ми, дали няма да ме уволни?" или каква защита ползваме при оплакване от дискриминация

Тема 9. Видове дискриминация: Дискриминация по предположение.

Какво ще стане ако бъдете дискриминирани, но в действителност не носите защитения признак, а извършителят само мисли, че го носите?

Тема 10. Видове дискриминация: Дискриминация по асоциация.

"Дискриминация по асоциация" или дискриминация на свързани лица

Тема 11. Изключения от забраната за дискриминация.

Вижте кои са изключенията от забраната за дискриминация, когато въпреки неравното третиране, не говорим за дискриминация.

Тема 12. Специални/позитивни мерки

Специални или позитивни мерки - въведени, за да поправят съществуващо неравенство.

Тема 13. Как да се защитим от дискриминация?

Как да приведем правото в действие? Защита от дискриминация през съда или пред Комисията за защита от дискриминация. 

Тема 14. Доказване по дела за дискриминация.

Тежестта на доказване при дела за защита от дискриминация