Проект READI: Добри практики за интеграция на ромите в България

 

Целта на проекта е да насочи усилията на националните и европейските институции към разрешаване на проблемите на ромите, като демонстрира работещи подходи и модели за преодоляване на пречките пред интеграцията в сферата на образованието, заетостта, жилищата и здравеопазването