Добри истории

Чудото Тунджа


В Тунджа откриват детски градини и професионални училища, когато в други селски общини ги затварят. Отпадането от училище е под 1%. Интеграцията в образователния процес на децата започва още от 2-3 годишни, а безплатната млечна кухня е уникална за страната. Отпадането на таксите за детски градини за всички деца отваря вратите на ранната образователна интеграция широко.

Вижте какво прави община Тунджа, за да интегрира всички деца в образователния процес и как решава проблема с ранното отпадане от училище.