Добри истории

Заедно на чаша кафе


Фондация "Земята - източник на доходи" работи от 2000 г. за подпомагане достъпа на малоимотни семейства до активи. За това време организацията е осигурила възможности за допълнителни доходи на близо 500 души от 150 семейства.

Видеото е заснето в Перущица и разказва историите на лозар и собственици на семеен магазин. Третата история ни среща с млада ромка - медицинска сестра, здравен медиатор и педагогически доброволец, която помага на 150 деца от четири околни села в учебния процес. Освен това тя е решила да отвори и кафене в центъра на града, където българи и роми да се събират заедно на чаша кафе.