Видео курс

Тема 13. Как да се защитим от дискриминация?


Как да приведем правото в действие? Какви са двата основни начина за защита от дискриминация - жалба пред районния съд или сигнал пред Комисията за защита от дискриминация. Видеото разглежда подаване на искова молба пред районния съд и сигнал пред КЗД. Какви са различията между двата начина и кой е по-подходящ за различни случаи, ще разберете от видеото по-долу. 
Продължителност: 7:11 мин.