Видео курс

Тема 11. Изключения от забраната за дискриминация.


Във видеото ще се запознаете с единия от двата вида случаи, при които въпреки неравното третиране, не е налице дискриминация. Вижте кои са трите изключенията от забраната за дискриминация във видеото - в сферата на заетостта, но само ако преследва законна цел; в сферата на организиране на вътрешния живот на религиозните общности; и на трето място - изключението по възраст.  

Продължителност:  5:46 мин.