Видео курс

Тема 9. Видове дискриминация: Дискриминация по предположение.


Какво ще стане ако бъдете дискриминирани, но в действителност не носите защитения признак, а извършителят само си мисли, че го носите?  Това е т.нар. "дискриминация по предположение" и при нея ползвате същата защита както при всяка друга дискриминация. От значение са само действията или бездействията на дискриминацията.
Продължителност: 2:21 мин.