Видео курс

Тема 10. Видове дискриминация: Дискриминация по асоциация.


Какво е "дискриминация по асоциация" или дискриминация на свързани лица - това е когато ви дискриминират поради признака на друго лице, с което сте свързани? Ще разберете кои могат да бъдат свързаните лица - съпрузи, родители, деца, настойници, работодатели. Вижте повече във видео номер 10. 

Продължителност: 3:30 мин.