Видео курс

Тема 14. Доказване по дела за дискриминация.


Видеото разглежда важна особеност на делата за защита от дискриминация. Тежестта на доказване и каква следва да докаже засегнато лице, за да се задейства презумпцията за осъществена дискриминация. 
Продължителност: 4:05 мин.