Видео курс

Тема 4: Видове дискриминация: Непряка дискриминация


Видеото разяснява друга форма на дискриминация - непряката дискриминация - и какво я отличава от пряката дискриминация. Кои са привидно неутралните критерии или практики, които могат да доведат до непряка дискриминация вижте във четвъртото видео от поредицата.  
Продължителност: 3:53 мин.