Видео курс

Тема 7. Видове дискриминация: Расова сегрегация.


Видеото разглежда една особена форма на дискриминация - расовата сегрегация. Какво е сегрегацията в различни контексти - образователни, в здравеопазването, както и исторически примери на сегрегация - ще разберете от видеото. Както и за един проблем в дефиницията за расова сегрегация в дейътващия Закон за защита от дискриминация. 

Продължителност: 2:24 ч.