Видео курс

Тема 6. Видове дискриминация: Подбуждане към дискриминация.


Подбуждането към дискриминация като самостоятелна форма на дискриминация е темата на шестото видео от обучителната поредица. Видеото се спира на елементите, които трябва да са налице, за да говорим за подбуждане към дискриминация - насърчаване към дискриминация и умисъл - както и една основна разлика между подбуждането към дискиминация и пряката дискриминация
Продължителност: 2:47 мин.