Видео курс

Тема 5. Видове дискриминация: Тормоз. Сексуален тормоз.


Петото видео от поредицата разглежда други две самостоятелни форми на дискриминация - тормоз и сексуален тормоз. Какви са елементите на тормоза, нужен ми е умисъл при извършването му, както и има ли нужда от сравнител, ще разберете от видеото по-долу. 
Продължителност: 5:20 мин.