Видео курс

Тема 2: Основни принципи на Закона за защита от дискриминация


От второто видео ще научите повече за основния български закон, който се занимава с дискриминация - Законът за защита от дискриминация (2003 г.). Видеото прави преглед на трите базови принципа на антидискриминационното право:   

- обхвата на Закона, или кой е защитен по него;

- кои прояви на дискриминация са санкционирани от закона;

- универсалността на забраната за дискриминация, т.е. че тя се прилага към физически лица и публични институции.

Продължителност: 2:50 мин.