Видео курс

Тема 1: Какво е дискриминация? Защитени признаци


Първото ни видео ще ви въведе в темата за това какво е дискриминация. От него ще научите кои са 6-те основни защитени признака: пол, възраст, увреждане, раса или етнос, сексуална ориентация и религия. Продължителност: 4:15 мин.