Добри истории

Да мечтаеш


Голяма част от децата от ромски произход живеят по-бедно и това оказва влияние върху социалните им умения. Те постъпват в училище боязливи и неуверени в себе си, затова там имат огромна нужда от внимание и обич, освен от всичко останало, което може да им даде училището.

Росен Богомилов, учител и заместник-директор в 106 Основно училище в София, е един от младите български учители, които ясно осъзнават тази нужда и усилено работят за това да дадат равен шанс на ромските деца независимо от условията, в които те растат. Освен уроците по история Росен им предава как да разгръщат кръгозора си, как да се реализират професионално и най-вече - как да мечтаят.