Добри истории

Чудото Тунджа


 

   
Станчо Ставрев, заместник-кмет на община Тунджа   

 

Вижте също

"Моделът на община Тунджа за решаване на проблема с ранното отпадане от училище", презентацация от кръгла маса

"Чудото Тунджа", видео на БХК 

 

Чудото Тунджа
 

Според зам.-кмета по “Култура, образование, вероизповедание, здравеопазване, социални и младежки дейности” в община Тунджа Станчо Ставрев,

ранното записване в детска градина е ключово.

В рамките на пет години по негова инициатива са премахнати таксите за записване на деца в детските градини в общината, което е довело до широк интерес от страна на родителите и огромна посещаемост от децата от ромските махали. Отмяната на таксите станала поетапно - първо през 2010 за задължителните групи на 5- и 6-годишните, след това през 2015 и за по-малките деца. Това е ключово, за да се даде време на градините да привлекат деца и да разработят модела си. В община Тунджа и двете предложения били приети с безпрецедентно пълно мнозинство от Общинския съвет, а опасенията, че така детските градини ще останат без приходи, били оборени напълно - благодарение на големия скок в броя на записаните деца, те дори отчитат печалба през последните години. 

Успоредно Станчо Ставрев насочва усилията на общината в реновиране на училищата - и козметично и функционално. По думите му “ако искаме да имаме деца, които не отпадат от училищата и детските градини, на първо място е добрата учебна база”. Тя трябва да е привлекателна за децата и да е по-различна от условията им вкъщи, които за някои от по-бедните семейства са много мизерни. Една успешна идея била например в ромските училища да се инсталират душове. В училището в село Веселиново това лято пък се наложило

дострояване на цяло нов крило с класни стаи,
защото записаните деца от това и околните села,
са повече от всякога

Заедно с новите класни стаи училището вече е оборудвано с модерен физкултурен салон.

В училищата в ромските махали Ставрев създава професионални паралелки, обвързани с инвеститорите в региона на принципа на дуалното обучение. Нововъведение са например паралелките по лозарство, заради близката винарна. В село Тенево вече работи и Център по професионално обучение, където момчетата от селото се подготвят за работа в завода “Палфингер”, който се намира в непосредствена близост. Така веднага щом завършат, за младежите ще има работа. На част от децата се осигуряват стипендии, средствата за които се набират от донори и от ежегодния коледен базар.  

Ставрев намира различни начини да подкрепи инициативи, обхващащи възможно повече деца и възрастни от местните общности. С помощта на Червения кръст през 2016 г.  например стартира програма за безплатен топъл обяд за децата от ромската махала, а от този август стартира и такава за безплатна млечна кухня и педиатрични консултации за млади майки. Зам.-кметът разказва, че само за няколко месеца след старта на социалната кухня, децата добили навици и култура за хранене на маса и пренесли примера у дома си сред родителите си, включително в домовете, където сядането на семейството на масата заедно било напълно непозната практика.

Вижте още подробности за модела на Община Тунджа тук и във видеото на БХК

 

Подходът на общината

Моделът на община Тунджа за решаване на проблема с ранното отпадане от училище се основава на работа с децата и техните семейства много преди те да тръгнат училище. На територията на общината функционират 10 училища. Мрежата от учебни заведения осигурява достъп до начално и основно образование, а в два отделни района - и до професионално образование и обучение.

Общината прилага няколко елемента в своята политика за ограничаване на дела на преждевременно отпадащите от образователната система:

- Подобряване на координацията и управлението на информационните потоци за обхвата на подлежащите  на задължително образование;
- Осигуряване на иновативна образователна и подкрепяща среда за децата и учениците;
- Прилагането на ефективно взаимодействие и партньорство между заинтересованите институции за прилагане на мерките за превенция, интервенция и компенсиране на отпадането и преждевременното напускане на образователната система;
- Засилване на работата със семейството и местните общности в посока на промяна в  отношението към предучилищното и училищното образование, детската градина и училището и повишаване на информираността на децата, учениците в риск и техните родители за ползите от образованието;
- Осигуряване на достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства, децата в риск и за децата и учениците със специални образователни потребности.

Общината развива сътрудничество с местни бизнеси, като двете страни заедно работят, за да развиват професионални умения и заетост на учениците в горните курсове на общинските училища. По тази формула се предлага дуално обучение на ученици от с. Тенево и с. Скалица. Огромният дял ученици постъпват на работа веднага след завършване на средното си образование.

 

Акценти в образователната политика на община Тунджа
 

Основни акценти в образователната политика за превенция на ранното отпадане от училище:

- Ранно обхващане на деца, още от 3-4 годишна възраст.
- Идентифициране на деца в риск от отпадане. 
- Интензивна общностна работа, вкл. и чрез образователните медиатори. Медиаторите осигуряват непосредствената връзка на училището с общината, търсят най-непосредствените причини защо едно дете не припознава средата в училището като приемаща. 
- Отмяна на таксите за деца в детска градина на територията на община Тунджа. Отмяната е направена на две стъпки - през 2008-2009 и 2015. - Отмяната е подкрепена енидодушно от всички общински съветници. Резултатът е под 1% напускане на образователната система.
- Поддържане на целодневна форма на обучение и безплатно обедно хранене.
- Провеждане на редовни мониторингови срещи с родителите на децата. 
- Поддържане на местна активна група по РОМАКТ за обсъждане на политиките за ромите със самите роми. Без това всякакви мерки ще са безплодни или с кратък живот.  
- Организиране на летни училище за деца преди 1. клас.
- Осигуряване на стипендии за ученици и студенти - общината разпродава всичко почулено като подаръци през годината на благотворителен търг. За 10 години така са събрани 262 000 лева за подкрепа на 1800 ученици!

 

Вижте още подробности за модела на община Тунджа в презентацията на Станчо Ставрев, "Моделът на община Тунджа за решаване на проблема с ранното отпадане от училище" и във видеото на БХК, Чудото Тунджа.