Добри истории

Земята - източник на доходи: Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи


 

  

Вижте също

Сайт на Фондация "Земята - източник на доходи"

 

Фондацията „Земята – източник на доходи“ започва работа през 1997 г. Базирана в Пловдив, тя предоставя възможности на безимотни и малоимотни семейства, предимно ромски, да станат собственици на земеделска земя и да упражняват ефективна селскостопанска дейност. Програмата прилага модел, съчетаващ повишаване на уменията за селскостопанкка дейност и предприемачество с финансова подкрепа за самостоятелен бизнес.

Програмата изпълнява две паралелни дейности – развитие на човешкия капитал и осигуряване на достъп до активи. Активът се превръща в капитал, който носи доход.

При старта, програмата започва с предоставяне на земя на заинтересовани семейства, срещу самоучастие от тяхна страна в закупуването й, като след 5 години ползвателите стават собственици на земята. Към 2019 г., по програмата вече се обработват 1426 декара земя, което осигурява доход на над 480 човека от 175 семейства.

Програмата работи в няколко общини в област Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Благоевград, Кюстендил и Враца

Ключов елемент са агроконсултациите за дребно земеделие – след закупупуване на земята, на място отива агроном и дава консултация за гледане на избрания вид култура. Ролята е да селектират алтернативи – консултантите на програмата помагат в избора на култури и дават съвети в разработване на идеите. Агрономите на програмата правят проверки на почвите – за замърсеност и за хранителни вещества. Обучения по предприемачество са другият вид консултации, които се правят – за по-големи площи и при използване на нови технологии. Интернет страницата на програмата дава достъп до безвъзмездно ползване на адаптируеми технологични карти и индикативни бизнес планове.

Програмата привлича дарения под формата на торове, семена, които разпределя сред своите бенефициенти.

В последните години, програмата започва да подкрепя и местните бизнеси – като закупува оборудване за магазини, баничарници, кафенета, изгражда система за капково напояване, подкрепа за основаване на фотостудио, развиване на пчеларство, и други.

Очаквайте и видео на БХК за работата на фондацията през ноември 2019 г.!