Публикации

Ромите в практиката по Закона за защита от дискриминация


 

Автори:
Борислав Димитров (Пенков) и Радослав Стоянов

Издадена:
2018 г. 

ISBN:
978-954-9738-38-1

Изтеглете публикацията >>

Текстът представлява анализ на 14-годишната практика по Закона за защита от дискриминация на всички съдилища, разглеждащи дела по него, както и на Комисията за защита от дискриминация от влизането в сила на закона през 2004 г. до края на 2017 г. Проучването е фокусирано върху дела, касаещи дискриминация въз основа на два от защитените по този закон признаци - етническа принадлежност и раса. То ще е от полза както за практикуващи юристи, така и за преподаватели, студенти и всеки друг, който иска да научи повече за антидискриминационното право и дискриминация спрямо ромите. 

Публикацията е създадена в рамките на проект "Овластяване на роми за антидискриминация и интеграция: Укрепване на капацитета на регионално ниво в сферите на антидискриминационни механизми и разпространяване на добрите практики в сферата на интегразията", съфинансиран по програма "Права, равенство и гражданство" на Европейския съюз (2014-2020). Отговорността за съдържанието на тази публикация е изцяло на авторите му и по никакъв начин не може да се счита, че отразява позицията на Европейската комисия.

За авторите

Борислав Пенков е магистър по право с експертиза в сферите на антидискриминионното право, бежанското и мигрантско право и производство пред Европейския съд по правата на човека. 

Радослав Стоянов е дългогодишен активист за равноправието на ЛГБТИ общността и други маргинализирани групи в България, понастоящем студент по право.