Публикации

Наръчник по антидискриминационно право


Борислав Пенков и Радослав Стоянов - Наръчник по антидискриминационно право (2018)

Автори:
Борислав Димитров (Пенков) и Радослав Стоянов

Издадена:
2018 г. 

ISBN:
978-954-9738-41-4

Изтеглете публикацията >>

 

Наръчникът се занимава с правните аспекти на темата за дискриминацията. Той цели да подобри познанието на обществото относно различните форми на дискриминация и механизмите за правна защита срещу тях. Изложението е насочени преди всичко към непрофесионалисти, но съдържа и обособени ачасти, предназначени за практикуващи юристи.

Написването на наръчника бе предхождано от изследване на добрите практики по дела за защита от дискриминация по признак етническа принадлежност, решени в периода 2004 - 2017 г. 

Публикацията е създадена в рамките на проект "Овластяване на роми за антидискриминация и интеграция: Укрепване на капацитета на регионално ниво в сферите на антидискриминационни механизми и разпространяване на добрите практики в сферата на интегразията", съфинансиран по програма "Права, равенство и гражданство" на Европейския съюз (2014-2020). Отговорността за съдържанието на тази публикация е изцяло на авторите му и по никакъв начин не може да се счита, че отразява позицията на Европейската комисия.

За авторите

Борислав Пенков е магистър по право с експертиза в сферите на антидискриминионното право, бежанското и мигрантско право и производство пред Европейския съд по правата на човека. 

Радослав Стоянов е дългогодишен активист за равноправието на ЛГБТИ общността и други маргинализирани групи в България, понастоящем студент по право.