Публикации

Добри практики за борба с дискриминацията срещу ромите България


Good-practices-report-cover

Автор:
Савелина Данова-Русинова

Издадена:
2018 г. 

ISBN
978-954-9738-44-5

Изтеглеге публикацията >>

Докладът представя примери за добри практики - решения на съдебни и други органи по дела за дискриминация срещу роми, както и практически подходи, насочени към премахване на системната дискриминация срещу ромите.

Неговата цел е да носочи усилията на националните и европейските институции към разрешаване на тези проблеми, като покже работещи подходи и модели за преодоляване на съществуващите пречки пред интеграцията на ромите в сферата на образованието, заетостта, жилищата и здравеопазването.