Новини

Във Видин се проведе последният семинар по антидискриминационно право


Над 25 души взеха участие в третия обучителен семинар за антидискриминационно право по проекта READI, насочен към неюристи от гражданския сектор. Той се проведе на 15 и 16 април 2019 г. в Видин.

На обучението бяха представени наръчника по антидискриминационно право за неюристи, с автори Борислав Пенков и Радослав Стоянов, и анализът на двамата автори на практиката по Закона за защита от дискриминация по дела за роми от влизането на закона в сила до днес.

Семинарът обхвана всички основни теми, отнасящи се до производствата за защита от дискриминация — какви са видовете дискриминация, как могат да бъдат сезиране Комисията за защита от дискриминация и съдът, как протича производството, включително това по обжалването и какви доказателства се събират и как.

В края на семинара участниците имаха възможност да упражнят наученото с практическо занятие по казус.

Лектори по темите бяха Радослав Стоянов, служител в Правната програма на БХК и съавтор на двете издания, както и съдия Татяна Жилова от Административен съд София – град.

Семинар по антидискриминационно право във Видин, 15-16.04.2019 Семинар по антидискриминационно право във Видин, 15-16.04.2019