Новини

В Сливен се проведе вторият семинар по антидискриминационно право в рамките на проекта READI


Тридесет души взеха участие във втория обучителен семинар за антидискриминационно право, насочен към неюристи от гражданския сектор. Той се проведе на 20 и 21 март 2019 г. в Сливен.

На обучението бяха представени наръчника по антидискриминационно право за неюристи, с автори Борислав Пенков и Радослав Стоянов, и анализът на двамата автори на практиката по Закона за защита от дискриминация по дела за роми от влизането на закона в сила до днес.

Семинарът обхвана всички основни теми, отнасящи се до производствата за защита от дискриминация — какви са видовете дискриминация, как могат да бъдат сезиране Комисията за защита от дискриминация и съдът, как протича производството, включително това по обжалването и какви доказателства се събират и как.

В края на семинара участниците имаха възможност да упражнят наученото с практическо занатие по казус.

Лектори по темите бяха адв. Адела Качаунова, директорка на Правната програма на БХК, Радослав Стоянов, служител в Правната програма на БХК и автор на двете издания, адв. Маряна Борисова, както и съдия Татяна Жилова от Административен съд София – град.

Участници в семинара по антидискриминационно право в Сливен, 20-21.03.2019 Стела Костова и Радослав Стоянов на семинара по антидискриминационно право в Сливен, Участници в семинара по антидискриминационно право в Сливен, 20-21.03.2019