Новини

Национална кръгла маса


На 16 декември в София се проведе заключителният форум "Модели за добри практики за интеграцията на ромите".