Новини

Кръгла маса за добри практики за интеграция на ромите във Видин


     
Кръгла маса, Видин Донка Панайотова, Сдружение Дром Видин, и Цонко Цонев, бивш кмет на община Каварна  Красимир Кънев, БХК 

24 юли 2019 г. 

Последната от трите планирани кръгли маси за добри практики за интеграция на ромите по проекта на Български хелзинкски комитет - READI се проведе във Видин на 24 юли. Проектът READI - „Овластяване на роми за антидискриминация и интеграция: Укрепване на капацитета на регионално ниво в сферите на антидискриминационни механизми и разпространяване на добрите практики в сферата на интеграцията“ е съфинансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз и партньори по него са Сдружение “Ларго” - Кюстендил, Ромската академия за образование и култура (РАКО) - Сливен и Сдружение “Организация Дром“, Видин.

В организацията на последната кръгла маса от поредицата най-активно участва местното сдружение „Дром“, като срещата привлече голям брой гости от общинските и държавните институции, представители на неправителствения сектор и на хората, работещи пряко с ромската общност в града и района. Председателят на „Дром“ Донка Панайотова и председателят на БХК Красимир Кънев водиха дискусията през деня.

В рамките на кръглата маса говорителите представиха своя опит в различни аспекти на ромската интеграция и дейностите на организациите, които представляват. Най-голям интерес и оживена дискусия предизвикаха добрите примери за справяне с незаконното строителство от Каварна и възможността за стартиране на собствен бизнес и добиване на земя за земеделие от ромски семейства в Област Пловдив.    

Участниците и темите в третата кръгла маса бяха:   

Петър Цветанов, зам.-председател на Национално сдружение на здравните медиатори в България - „Здравното медиаторство – от гражданска инициатива до законодателна регламентация“.

Цонко Цонев, общински съветник, кмет на община Каварна в периода 2003 – 2015 г. – „Модел за законно строителство и жилищно узаконяване в община Каварна и опитът от програма РОМАКТ“.

Проф. Иван Пенов, председател на УС на Фондация „Земята – източник на доходи“  - „Интегриране чрез икономически инициативи на ромски общности“.

Красимир Кънев, председател на Български хелзинкски комитет - „Защита от дискриминация - правилни стратегии и добри практики“.

Обобщена информация по отделните теми и за опита и добрите примери на участниците от първо лице, можете да откриете в раздела "Добри истории" на сайта.

     
Проф. Иван Пенов, "Земята - източник на доходи"  Дискусията по време на кръглата маса Петър Цветанов, Национална мрежа на здравните медиатори