Новини

В Сливен се проведе втората кръгла маса за добри практики за интеграция на ромите


     
 Кръгла маса, Сливен Стела Костова, Ромска академия за култура и образование Цвета Петкова, Национална мрежа на здравните медиатори

23 юли 2019 г. 

Добри практики за интеграция на ромите бяха представени на кръгла маса в Сливен на 23 юли 2019 г. Конференцията е втората от поредицата срещи, осъществени в рамките на проекта на Български хелзинкски комитет READI - „Овластяване на роми за антидискриминация и интеграция: Укрепване на капацитета на регионално ниво в сферите на антидискриминационни механизми и разпространяване на добрите практики в сферата на интеграцията“, съфинансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз. Партньори по проекта са Сдружение “Ларго” - Кюстендил, Ромската академия за образование и култура (РАКО) - Сливен и Сдружение “Организация Дром“ - Видин.

Кръглата маса в Сливен се проведе с изключителното съдействие и съорганизация от страна на местната неправителствена организация РАКО, като срещата привлече предимно представители на неправителствения сектор и хора, работещи директно с ромската общност в града, както и на част от обвързаните държавни институции. Председателят на РАКО Стела Костова заедно с председателя на БХК Красимир Кънев водиха дискусията през целия ден, стремейки се да обърнат внимание на различни частни и общи случаи от практиката на участниците, които могат да послужат като добри примери в бъдеще.   

В рамките на кръглата маса говорителите представиха своя опит в различни аспекти на интеграцията и дейностите на организациите, които представляват. Основни теми в срещите и цялостно в проекта READI са добрите примери за образование, здравеопазване, заетост и жилищно устройство в интеграцията на хората от ромски произход.  

Стела Костова, председател на Ромска академия за култура и образование (РАКО), представи усилията на организацията за десегрегиране на учениците от ромски произход в Сливен през последните 20 години.

Станчо Ставрев, заместник-кмет „Култура, образование, вероизповедание, здравеопазване, социални и младежки дейности“, община Тунджа, представи Моделът на община Тунджа за интегрирано образование и решаване на проблема с ранното отпадане от училище

Проф. Иван Пенов, председател на УС на Фондация „Земята – източник на доходи“ говори за дейността на фондацията, която дава възможност за „Интегриране чрез икономически инициативи на ромски общности“

Кирил Илиев от Тръста за социална алтернатива представи опита на организацията в разрешаването на жилищния проблем и незаконните постройки с темата „Градоустройство – печелим всички: Модел на жилищно узаконяване в три общини в България“

Цвета Петкова от Национално сдружение на здравните медиатори в България разказа за историята и целите на здравното медиаторство в България - „Здравното медиаторство – от гражданска инициатива до законодателна регламентация“.

Красимир Кънев, председател на Български хелзинкски комитет, представи темата за „Защита от дискриминация - правилни стратегии и добри практики“.

Обобщена информация по отделните теми и за опита и добрите примери на участниците от първо лице, можете да откриете в раздел "Добри истории" на сайта. 

     
 Кирил Илиев, Тръст за социална алтертнатива  Проф. Иван Пенов, "Земята - източник на доходи" Станчо Ставрев, заместник-кмет на община Тунджа