Новини

Кръгла маса за добри практики за интеграция на ромите в Кюстендил


Станчо Ставрев, замeстник кмет на община Тунджа проф. Иван Пенов, Фондация "Земята - източник на доходи" 

 

19 юли 2019 г. 

Добри практики за интеграция на ромите бяха представени на кръгла маса в Кюстендил на 19 юли 2019 г. Конференцията е първата от поредица подобни срещи, осъществявани в рамките на проекта на Български хелзинкски комитет READI - „Овластяване на роми за антидискриминация и интеграция: Укрепване на капацитета на регионално ниво в сферите на антидискриминационни механизми и разпространяване на добрите практики в сферата на интеграцията“, съфинансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз. Партньори по проекта са Сдружение “Ларго” - Кюстендил, Ромската академия за образование и култура (РАКО) - Сливен и Сдружение “Организация Дром“ - Видин.

Активно участие в организацията на кръглата маса в Кюстендил взе Сдружение „Ларго“ и председателят му Сашо Ковачев, които привлякоха над 60 гости от регионалните социални, образователни и здравни дирекции, както и представители на неправителствения сектор и на ромската общност, между които се оформи оживена дискусия. В рамките на кръглата маса сдружение „Ларго“ представи и резултатите от най-новия мониторинг на здравните услуги в квартал "Изток" в Кюстендил.  

Участниците в кръглата маса разказаха за успешните примери и практики на интеграция в своите региони и за дейността на организациите, които представляват.

- Стела Костова, председател на Ромска академия за култура и образование (РАКО) представи усилията на организацията за десегрегиране на учениците от ромски произход в Сливен през последните 20 години.

 - Станчо Ставрев, заместник-кмет „Култура, образование, вероизповедание, здравеопазване, социални и младежки дейности“, община Тунджа, представи Моделът на община Тунджа за интегрирано образование и решаване на проблема с ранното отпадане от училище.

- Проф. Иван Пенов, председател на УС на Фондация „Земята – източник на доходи“ говори за дейността на фондацията и възможността за „Интегриране чрез икономически инициативи на ромски общности“.

- Мария Методиева от Тръста за социална алтернатива представи опита на организацията в решаване на жилищния проблем в част от незаконните ромски махали в темата си „Градоустройство – печелим всички: Модел на жилищно узаконяване в три общини в България“.

- Красимир Кънев, председател на Български хелзинкски комитет, представи темата „Защита от дискриминация - правилни стратегии и добри практики“.

Обобщена информация по отделните теми и за опита и добрите примери на участниците от първо лице, можете да откриете в сайта в раздел "Добри истории".